9:00 - 15:00

Δευ. - Παρ. | Απογεύματα με ραντεβού

2384500939

Καλέστε μας τώρα

 

Υπηρεσίες

Υψηλού επιπέδου Νομικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του Δικηγορικού μας γραφείου

Η βαθιά εξειδίκευση και η μακροχρόνια εμπειρία στο συνταξιοδοτικό δίκαιο  μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε συνταξιοδοτικές υποθέσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων (τ. ΙΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, ΓΛΚ κ.ά) , παρέχοντας πλήρη και υπεύθυνη καθοδήγηση σε ένα ευαίσθητο και συνεχώς μεταβαλλόμενο αντικείμενο. Παράλληλα, παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση και συμβουλευτική σε θέματα που άπτονται της ασφάλισής σας, με γνώμονα το συμφέρον σας.

Το δικηγορικό γραφείο “Ελπίδα Χρυσίδου & συνεργάτες” ασχολείται συστηματικά με υποθέσεις διαγραφής ασφαλιστικών εισφορών στον τ. ΟΓΑ και τ. ΟΑΕΕ. Με τον τρόπο αυτό ανοίγουμε την “πόρτα” για τη συνταξιοδότηση σε  συμπολίτες μας, οι οποίοι αδυνατούσαν να συνταξιοδοτηθούν λόγω των οφειλών τους .

Επίσης, παρέχουμε δυναμική δικαστική εκπροσώπηση για την προάσπιση των κοινωνικοασφαλιστικών σας δικαιωμάτων,  ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και διοικητικών επιτροπών.

Με συνέπεια, ειλικρίνια και με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθώντας τις νομοθετικές εξελίξεις, παρέχουμε νομική συμβουλευτική σε κάθε είδος συνταξιοδοτική υπόθεση (ενδεικτικά διαδοχική ασφάλισηθεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καταμέτρησης χρόνου ασφάλισης)

Επίσης, αναλαμβάνουμε την πλήρη διεκπεραίωση της αίτησης σας περί απονομής σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και την παρακολούθηση του φακέλου σας, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την έκδοση συντάξεων από το εξωτερικό (Γερμανία κ.ά).

 

Με εμπειρία στο δίκαιο του κτηματολογίου αναλαμβάνουμε  τη σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας για ακίνητα κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, την υποβολή ενστάσεων και την εκπροσώπηση σας ενώπιον των επιτροπών ενστάσεων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε την έρευνα τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο.

Περαιτέρω, διεκπεραιώνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε υποθέσεις ακινήτων, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χαρακτηρίστηκαν ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”. Τα ακίνητα αυτά, αν δεν δηλωθούν στο Κτηματολόγιο μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, κινδυνεύουν να περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνουμε σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες διόρθωσης των αρχικών εγγραφών από “αγνώστου ιδιοκτήτη” σε γνωστού ιδιοκτήτη, είτε μέσω της δικαστικής, είτε μέσω της διοικητικής οδού, ώστε να διαφυλαχθεί η περιουσία σας και να μην τη χάσετε.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κτηματολόγιο

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο “Ελπίδα Χρυσίδου & συνεργάτες” εξειδικεύεται σε υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου. Παρέχουμε νομική συμβουλή και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις  χρησικτησίας, επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας, διεκδικητικές αγωγές, ώστε να διαφυλαχθεί η ακίνητη περιουσία σας, να αποκτήσετε τίτλους κτήσης και να αποφευχθούν φαινόμενα καταπάτησης των ακινήτων σας.

Επίσης, παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση και νομική συμβουλευτική σε κληρονομικές υποθέσεις. Τη σύγχρονη οικονομική συγκυρία της οικονομικής κρίσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση κληρονομιάς με χρέη.

Στην περίπτωση αυτή ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αποποίησης στον κληρονόμο.

Προσοχή. Η προθεσμία αποποίησης που τάσσει ο νόμος στην περίπτωση αυτή, η είναι μόλις τέσσερις μήνες και αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και το λόγο της. Αν ο κληρονόμος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διάμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία για την αποποίηση είναι ενός έτους (άρθρο 1847 ΑΚ).Στο πλαίσιο αυτό σάς παρέχουμε πλήρη και εμπερισταμένη ενημέρωση, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο να κληρονομήσετε μία κατάχρεη κληρονομιά.

Επίσης, αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποδοχής κληρονομίας, όπως και τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπησή σας ενώπιον των αρμόδιων αρχών για τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Περαιτέρω, αναλαμβάνουμε την παροχή νομικών συμβουλών, ώστε να διασφαλιστούν τα κληρονομικά σας δικαιώματα έναντι των συγκληρονόμων σας και έναντι παντός τρίτου.

Το δικηγορικό γραφείο “Ελπίδα Χρυσίδου και συνεργάτες” δραστηριοποιείται στο αστικό δίκαιο.

Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζουμε και χειριζόμαστε με υπευθυνότητα και ευαισθησία υποθέσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, αγωγών προσβολής τεκμαιρόμενης πατρότητας, αιτήσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση κ.ά.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη πάσης φύσης ιδιωτικών συμφωνητικών και γενικά ενεργούμε οποιαδήποτε νομική πράξη, με στόχο την ουσιαστικότερη και πληρέστερη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι πιο έμπιστοι Δικηγόροι για την υπεράσπισή σας