9:00 - 15:00

Δευ. - Παρ. | Απογεύματα με ραντεβού

2384500939

Καλέστε μας τώρα

 

Νέα & Άρθρα

Ελπίδα Χρυσίδου > Νέα & Άρθρα

Πλήρης Σύνταξη ΟΓΑ στα 62 χρόνια

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Η ανωτέρω δυνατότητα εξακολουθεί να ισχύει και επί ΕΦΚΑ. Τα 40 έτη μπορούν να συμπληρωθούν: Με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του πρώην Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (π.χ. πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, πρώην ΟΑΕΕ). Με χρόνους ασφάλισης ασφαλιστικών φορέων χωρών μελών της...

Continue reading

Κτηματολόγιο

astiko dikaio

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Παρακάτω παρατίθενται κάποιες συχνές ερωτήσεις: 1. Ποια δικαιώματα δηλώνουμε στο Κτηματολόγιο; Στο Κτηματολόγιο δηλώνουμε την κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), την επικαρπία, τη δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λ.π.), την υποθήκη/προσημείωση, την κατάσχεση, τις μισθώσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο κ.ά. Σημειωτέον, σε περίπτωση μίσθωσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, πέρα από τον εκμισθωτή που θα δηλώσει το δικαίωμα της κυριότητας του στο ακίνητο και ο μισθωτής βαρύνεται με τη δήλωση ιδιοκτησίας του ακινήτου που μισθώνει στο Κτηματολόγιο και την πληρωμή του αντίστοιχου τέλους κτηματογράφησης. 2. Τι ποσό πληρώνουμε κατά την υποβολή της δήλωσης μας στο Κτηματολόγιο; Το προβλεπόμενο τέλος κτηματογράφης είναι 35,00 ευρώ...

Continue reading