9:00 - 15:00

Δευ. - Παρ. | Απογεύματα με ραντεβού

2384500939

Καλέστε μας τώρα

 

Πλήρης Σύνταξη ΟΓΑ στα 62 χρόνια

Ελπίδα Χρυσίδου > Αστικό Δίκαιο  > Πλήρης Σύνταξη ΟΓΑ στα 62 χρόνια

Πλήρης Σύνταξη ΟΓΑ στα 62 χρόνια

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Η ανωτέρω δυνατότητα εξακολουθεί να ισχύει και επί ΕΦΚΑ.

Τα 40 έτη μπορούν να συμπληρωθούν:

 • Με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του πρώην Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (π.χ. πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, πρώην ΟΑΕΕ).
 • Με χρόνους ασφάλισης ασφαλιστικών φορέων χωρών μελών της Ε.Ε., χωρών που εφαρμόζουν τους Κανονισμούς της Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.
 • Με πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, με ανώτατο όριο τα επτά (7) έτη. Τέτοιοι πλασματικοί χρόνοι είναι μεταξύ άλλων ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ο πλασματικός χρόνος παιδιών, ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης, ο χρόνος επιδότησης λόγω ανεργίας κ.ά.

Παράδειγμα: ασφαλισμένος στον πρώην ΟΓΑ (σήμερα ΕΦΚΑ) από 01.01.1988, γεννηθείς την 03.12.1954. Κατά τα έτη 1977 έως 1986 έχει πραγματοποιήσει και 1.800 ημερομίσθια ή 6 έτη ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Έχει δύο τέκνα και έχει υπηρετήσει 2  χρόνια στο στρατό. Επίσης, έχει κενά διαστήματα ασφάλισης.

Ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ ήδη από την 03.12.2016, σε ηλικία δηλαδή 62 ετών, καθώς με αναγνώριση πλασματικού χρόνου, θα είχε συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης.

2 Comments

 • Ollie
  June 30, 2020 at 7:13 pm

  But it didn’t really bother me too much at the time, and I still don’t feel like it was really that bad.
  We talked about what it would feel like to have someone else jack us off and agreed that we would try it even though we
  didn’t find each other attractive. If you want a suitable webcam site for your pleasure, you
  have to look at the bigger picture, including the background and even history of the site.
  Web developer Scott Buscemi worked cum on teen ass the site
  design, likely while looking at Pornhub source code.
  But mixed in are various other uniforms, like soccer players and firefighters, and once the uniforms are off, it’s all the same basic porn that you’d find
  on any other site. It’s good news, of course, that NextUp is generating its own content and that 50% of the
  revenue is shared with comedians – particularly now there
  is little work for comics elsewhere. And with those abused feeling
  unable to speak out – either from internal pressure, or
  fear they won’t be believed by the authorities – it’s just
  going to carry on. He pulled over into an empty parking lot late
  at night and began to feel me up out of the blue.

 • erotik
  March 1, 2021 at 7:10 pm

  Absolutely not. I love a good margarita just please use 100% agave tequila and fresh juice! Hannis Dennison Olivette

Leave a Comment